Buderus Çelik  >  Hizmetler  >  Isıl İşlem

Isıl İşlem

Takım çeliğini takım çeliği yapan ısıl işlemdir. Takım çeliği performansı uygulanan ısıl işleme doğrudan bağlıdır. Takım çeliğinin beklenen performansı göstermesi için uygun ve doğru bir ısıl işlem uygulamak şarttır.

Vakum fırınlarında en son teknoloji

Uygun ısıl işlem servisini sağlamak için, biz en son teknolojiye sahip gelişmiş vakum fırınlarını kullanmaktayız.

Fırınlarımız 1500 kg’a kadar şarj kapasitesine, bilgisayar kontrollu ve sürekli kayıt altında tutulan fırınlardır. Yıllar sonra bile kayıtlarımıza ulaşabilirsiniz. Fırın içinde farklı yönlerde soğutma yeteği olan fırınlarımızda ± 1 oC’lik bir toleransla sıcaklık kontrolu yapılabilmektedir. Isıtma performansını yükselten ve soğutma hızını NADCA standartlarını garanti edecek biçimde tutan 10 bar azot ve hidrojen soğutma basıncı kullanılabilmektedir.

Isıl işlem ve diğer yüzey işlem hizmetleri.

 • Serleştirme ve menevişleme işlemi. Temiz yüzeyli ve minimum çarpılma ile sürekli aynı kalitede
 • Gerilim giderme işlemi, kaba işleme, kaynak, tel ve dalma erozyon işlemleri ile malzemeye yüklenen gerilim giderilmektedir. Özellikle metal enjeksiyon gibi yüksek sıcaklıklarda çalışan malzemelere de gerilim giderme işlemi uygulanmaktadır.
 • Nitrasyon ve Nitro-Karbürleme, aluminyum ekstrüzyon başta olmak üzere plastik enjeksiyon kalıpları ve diğer kalıp ve parçaların yüzey sertliğini artıran bir prosestir.
 • Oksidasyon ,malzeme yüzeyinde yaratılan oksit tabakası ile alüminyum enjeksiyon kalıplarında yapışmayı geciktirerek malzemeyi erozyon ve korozyona karşı korur.
 • Sıfır Altı İşlemi, malzemenin aşınma dayanımı artırılırken ısıl işlem sonrası oluşan artık östenit miktarı azaltılarak takım çeliklerinin daha stabil olması garanti altına alır.
 • Kaynak Hizmetleri

Mühendislerimiz sizler için, gelişmiş ölçüm ekipmanları ve araçları ile uluslararası standartlar çerçevesinde profesyonel kalitede inceleme raporları hazırlayabilmektedir.

 • Isıl işlem kalite raporları
 • Rockwell, Brinell ve Mikrosertlik testleri
 • Yüzey sertliği ve dekarbürize olmuş yüzey incelenmesi
 • Nitrasyon tabakası kalınlığı tespiti ve değerlendirilmesi.
 • Spektral kimyasal kompozisyon analizi

Isıl işlem ve Diğer Yüzey İşlem Hizmetleri

Sertleştirme ve menevişleme işlemi;
Birbirini takip eden kontrollü ısıtma, bekletme ve soğutma kademelerinden oluşan bir prosestir. Takım çeliklerinden üretilmiş kalıp veya takıma, çalışma şartlarına uygun mekanik özelliklerin kazandırılması amacıyla uygulanmaktadır.

Gerilim giderme işlemi;
Kaba işleme, kaynak, tel ve dalma erozyon işlemleri nedeniyle malzemede oluşan  gerilimlerin giderilmesi işlemidir. Özellikle metal enjeksiyon gibi yüksek sıcaklıklarda çalışan malzemelere de gerilim giderme işlemi uygulanmaktadır.

Alexnit işlemi;
Aluminyum ekstrüzyon kalıplarına uygulanan kalıpların yüzey sertleğini artıran özel nitro-karbürleme prosesidir.

Plasnit İşlemi;
Özellikle plastik kalıplarına uygulanan, plastik kalıplarında keskin ve ince cidarlarlı bölgelerde nitrasyon kaynaklı atmaları engelleyen nitrasyon işlemidir.

Dietox İşlemi;
Metal enjeksiyon kalıplarına uygulanan yuzeyde yapışma ve aşınma sorunlarını onlemek için uygulan prosesdir.

Extranit İşlemi;
Sıcak dövme kalıplarında yüzeyde aşınma direncini artırmak için uygulanan nitrasyon işlemidir.

Oksidasyon İşlemi;
Malzeme yüzeyinde yaratılan oksit tabakası ile alüminyum enjeksiyon kalıplarında yapışmayı geciktirerek malzemeyi erozyon ve korozyona karşı korur.

Sıfır Altı İşlemi,
Malzemenin aşınma dayanımı artırılırken ısıl işlem sonrası oluşan artık östenit miktarı azaltılarak takım çeliklerinin daha stabil olması garanti altına alır.

Hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bizlerle bağlantıya geçiniz.